Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2016 -2017 của trường MN Kim Phượng Căn cứ vào kế hoach y tế năm học 2016 -2017 của phòng y tế trường MN Kim Phượng Nhân viên y tế nhà trường xây ...