Monday, 03/08/2020 - 21:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Kim Phượng

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016 - 2017

Năm học 2016 - 2017 là năm học ngành Giáo dục - Đào tạo tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Căn cứ vào hướng dẫn số 44/ HD - CĐGD ngày 28 tháng 8 năm 2016 về hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công đoàn năm học 2016 – 2017.

BCH Công đoàn trường mầm non Kim Phượng xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm học 2016 – 2017 như sau:

I . Nhiệm vụ chủ yếu:

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định.

          2. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động CB, NG, NLĐ về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết chủ trương công tác công đoàn; xây dựng và phát triển đội ngũ.

3. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ giáo viên và người lao động.

4. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

5. Đẩy mạnh công tác nữ công và phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

6. Công tác tài chính – Công tác kiểm tra

II. Các chương trình hoạt động:

1. Chương trình 1

Nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ giáo viên, đảm bảo vị trí xã hội của giáo giới Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo phục vụ công cuộc hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ chính của mỗi đoàn viên công đoàn trong trường mầm non là chăm sóc và giáo dục các cháu vì vậy nhiệm vụ giảng dạy phải được coi là nhiệm vụ hàng đầu. Trong năm học này mỗi công đoàn viên phải thực sự gương mẫu đi đầu trong chuyên môn, thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn như đón trả trẻ đúng giờ quy định, giảng dạy có chất lượng, lên lớp phải truyền thụ đủ, đúng kiến thức không cắt xén chương trình và có ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. Mỗi công đoàn viên phải được dự ít nhất 2 giờ và dự đồng nghiệp 3 - 4 giờ trong một đợt thi đua, có đánh giá xếp loại.

Hăng hái thi đua với nhiều giờ giảng hay có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy và giáo dục trẻ, có tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể vững mạnh không vi phạm đạo đức nhà giáo, phải đối xử công bằng với trẻ.

Giáo viên lên lớp phải có giáo án, bài soạn phải có chất lượng. BCH công đoàn kết hợp với BGH động viên giúp đỡ những đồng chí có trình độ chuyên môn còn non yếu, kiên quyết chấm dứt hiện tượng giáo viên lên lớp dạy không có giáo án. Để thực hiện đúng Quy chế chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy học.

Công đoàn trường tổ chức sâu rộng có hiệu quả cuộc vận động “ Dân chủ- kỷ cương- tình thương- trách nhiệm” tham gia và thực hiện tốt nội dung “ Xanh – Sạch - Đẹp” và xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo điều kiện tốt cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động hoàn thiện phẩm chất và năng lực trong công tác, coi trọng công tác tuyên truyền và giáo dục cùng chính quyền thực hiện nghiêm có hiệu quả cao các chỉ thị,  Nghị quyết của Đảng và nhà nước cũng như của ngành đề ra. Hạn chế các sai phạm từng bước khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong công tác kiểm tra quản lý nhà trường, công tác dạy học.

BCH công đoàn kết hợp cùng BGH động viên khen thưởng kịp thời qua từng đợt thi đua.

2. Chương trình 2

Chăm lo ổn định và cải thiện đời sống cán bộ giáo viên, công nhân viên góp  phần vào nâng cao vị trí xã hội của đội ngũ nhà giáo.

BCH Công đoàn tham mưu với chính quyền theo dõi việc trả lương và các khoản phụ cấp cho công đoàn viên đầy đủ, chính xác với chế độ của từng đồng chí, xét nâng lương kịp thời, chính xác hàng năm cho công đoàn viên của đơn vị mình. Chủ động rà soát bổ xung Quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, TDTT, văn nghệ... trong các ngày lễ lớn.

Giải quyết và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cán bộ giáo viên ở tập thể  đủ điều kiện sinh hoạt và yên tâm công tác.

Quản lý đúng mục đích các loại quỹ, dân chủ hoá tổ chức công đoàn.

3. Chương trình 3

Vận động, tổ chức cán bộ giáo viên, công nhân viên tích cực tham gia phong trào quần chúng và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong ngành.

- Các phong trào thi đua chủ yếu:

+ Thi đua dạy tốt - học tốt. Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn tập trung đổi mới phương pháp dạy học nhằm từng bước nâng cao chất lượng trong trường học.

+ Phong trào giỏi việc trường - đảm việc nhà. Phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu tiếp tục từng bước nâng cao danh hiệu, góp phần vào đội ngũ nữ cán bộ công nhân viên chức trong ngành.

- Các cuộc vận động lớn:

+ “ Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương - Trách nhiệm” tập trung mở rộng dân chủ đảm bảo nề nếp kỷ cương và công khai trong đơn vịị

Công đoàn phối hợp cùng chính quyền tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương Đại hội đồng giáo dục cấp xã, tiếp tục tạo ra sự đồng thuận của xã hội, gia đình và nhà trường. Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần vật chất đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa gắn với đời sống văn hóa cơ sở và cơ quan văn hóa. Xây dựng kế hoạch và đăng kí với UBND xã về việc xây dựng cơ quan văn hóa.

+ Phát động phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”.

Công đoàn cùng nhà trường tổ chức các tuần lễ học tốt dạy tốt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: 20/10, 20/11, 22/12, 08/3…

4. Chương trình 4

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Cần tăng cường chỉ đạo hướng dẫn công đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt các nội dung đánh giá các đoàn viên xuất sắc hoặc đơn vị công đoàn vững mạnh.

Thường xuyên theo dõi và phát động thi đua góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt.

Tăng cường công tác thanh tra tài chính, thanh tra nhân dân,

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Điều lệ của công đoàn viên.

Quản lý và sử dụng tài chính theo đúng luật ngân sách.

Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo.

Đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định của công đoàn.

BCH công đoàn kết hợp với chính quyền và các đoàn thể như: Chi đoàn, các tổ, khối, ban thanh tra nhân dân, uỷ ban kiểm tra công đoàn cùng nhau kiểm tra giám sát và đôn đốc thực hiện phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm học để thu được kết quả tốt.

5. Chương trình 5

Mở rộng tăng cường hoạt động đối ngoại của công đoàn. Chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo chuyên môn cùng cấp để tổ chức cho đoàn viên và lao động được tham gia các hoạt động giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm về tổ chức quản lí, dạy học, hoạt động Công đoàn và sinh hoạt tập thể với các đơn vị bạn, trong ngành và khu vực một cách thiết thực, hiệu quả, chú ý vận động đoàn viên xây dựng và quản lý tốt quỹ thăm quan… để thực sự chủ động trong hoạt

động.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Tháng

Chỉ tiêu kế hoạch

Biện pháp chỉ đạo

Thực hiện

kế hoạch

Điều chỉnh

9/2016

- Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt ngày hội đến trường của bé và ngày tết trung thu cho trẻ.

- Tổ chức trao thưởng khuyến học cho con em cán bộ giáo viên trong nhà trường có thành tích cao trong năm học 2015 - 2016 vào ngày Tết trung thu.

- Tổ chức cho công đoàn viên ký cam kết không vi phạm luật an toàn giao thông.

- Trình cấp uỷ phê duyệt kế hoạch hoạt động, phối hợp cùng chính quyền chuyên môn tổ chức thực hiện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các đoàn viên. Từng cá nhân ký cam kết thực hiện tốt nếp sống văn minh, giao tiếp lịch sự, thực hiện nghiêm Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Tham mưu

với chính

quyền cử

CĐV đi tập

huấn.

- BCH công

đoàn triển khai nghị quyết 32

và kế hoạch

thực hiện trật

tự an toàn giao thông trong

năm học.

Tuyên truyền

và cho công

đoàn viên ký

 cam kết về

 thực hiện trật

 tự ATGT.

10/2016

- Phát động đợt thi đua đợt I với nội dung: Thi đua lập thành tích chào mừng 34 ngày Nhà giáo Việt Nam 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2016). Phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ  XXI. Triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015 - 2020- Phối hợp cùng chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức.

- Đăng ký thi đua năm học 2016 - 2017.

- Xây dựng kế hoạch về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

- Kiện toàn ban chỉ đạo phong trào thi đua.

- Tổ chức ngày 20/10.

- Tổng hợp danh hiệu thi đua năm học 2016-2017.

- Kiểm tra thi đua theo kế hoạch.

Phối hợp với chính quyền và chuyên môn Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cho từng hoạt động, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch. Tập trung chỉ đạo xây dựng chỉ tiêu thi đua theo tinh thần cuộc vận động. Xây dựng kế hoạch kiểm tra thi đua, kiểm tra công tác công đoàn cụ thể.

Đóng góp các ý kiến xây dựng cho HNCCVC.

Ban chấp hành công đoàn, đoàn viên công đoàn.

- Vận động CĐV

 tự nguyện

đăng ký thi đua.

Đ/C Nhung, xây dựng kế hoạch dự giờ giáo viên lập thành tích chào mừng ngày 20/10.

11/2016

- Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Kiểm tra thi đua theo kế hoạch.

Cùng chính quyền xây dựng văn bản, tham mưu với chính quyền xã có chỉ đạo các lực lượng xã hội quan tâm tới các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam.

Ban chấp hành công đoàn phối hợp với đoàn thanh niên thực hiện.

12/2016

- Tiếp tục thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐNDVN.

- Tiếp tục kiểm tra thi đua theo kế hoạch.

- Bình xét thi đua đợt I, tổng hợp báo cáo lên cấp trên. 

- Phát động và tổ chức tốt việc thực hiện chương trình “Ba đủ và áo ấm mùa đông” cho học sinh nghèo và nhà giáo, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp cùng chuyên môn tổ chức triển khai và thực hiện tốt nội dung thi đua. Triển khai việc thực hiện Điều lệ Công đoàn cơ sở. Bầu xét danh hiệu thi đua đợt I năm học.

Ban chấp hành công đoàn, đoàn viên công đoàn

1/2016

- Phát động thi đua đợt II năm học 2015 - 2016.

 - Triển khai và thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi cán bộ viên chức đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán.

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2/2016.

- Tổng kết thi đua chào mừng 72 năm ngày thành lập QĐNDVN.

Phối hợp cùng các bộ phận trong đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch báo cáo kết quả thường trực công đoàn ngành 01/01/2016.

BCH công đoàn

Đoàn viên công đoàn

2/2016

- Dự giao ban CĐ tháng 2.

- Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho học sinh và CBĐV gặp hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Ất Mùi.

- Phát động thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày  quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày 26/3.

- Tiếp tục kiểm tra thi đua theo kế hoạch.

Tổ chức các hoạt động dạy và học lập thành tích chào mừng ngày  quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày 26/3.

Tích cực đăng kí ngày tuần giờ học tốt. Nghiêm chỉnh thực hiện các văn bản nghị quyết của Đảng, chính quyền các cấp, thực hiện nghiêm luật thực hành tiết kiệm.

BCH công đoàn

Đoàn viên công đoàn

3/2016

- Thi đua chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày 26/3.

- Tiếp tục kiểm tra thi đua theo kế hoạch.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động của ngành với ý nghĩa chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 26/3.

Ban chấp hành công đoàn, nữ công, đoàn viên công đoàn.

4/2016

- Dự giao ban công đoàn tháng 4.

- Thi đua chào mừng ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 19/5.

- Tiếp tục kiểm tra thi đua.

Cùng chuyên môn tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình và đánh giá cho điểm học sinh của các đoàn viên công đoàn, dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn. Tập trung ôn luyện cho học sinh các lớp theo kế hoạch, hoàn thành sáng kiến và đề tài khoa học trước 30/4.

BCH Công đoàn

Đoàn viên công đoàn.

5/2016

- Nộp các báo cáo.

- Tổng kết thi đua đợt II và tổng kết năm học, bình xét danh hiệu thi đua năm học 2016 – 2017.

Tổ chức bình xét và đánh giá kết quả thi đua lần II và đề tài khoa học để báo cáo ban thi đua ngành, hoàn thành chương trình theo phân phối

chương trình; tổ chức đánh giá bình xét thi đua cả năm theo hướng dẫn và đúng quy trình.

BCH công đoàn ban thi đua, chính quyền

Công đoàn viên

6/2016

- Tổng hợp thi đua toàn ngành, thi đua công đoàn. Trình kết quả thi đua với cấp trên quản lý. Nghỉ hè theo biên chế năm học, tổ chức cho CCVC – LĐ đi thăm quan du lịch và nghỉ dưỡng sức.

 Công đoàn cơ sở phối hợp cùng chính quyền tổ chức bình xét thi đua ngành và chủ động bình xét các danh hiệu thi đua của công đoàn; đúng quy trình và đảm bảo công khai, công bằng khách quan; trình kết quả ban thi đua cấp trên. HĐTĐ-KT ngành căn cứ tiêu chuẩn xét và trình hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên duyệt và công nhận đơn vị, cá nhân.

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và các tờ trình khen thưởng nộp trước ngày 01/06/2017.

Ban thi đua, BCH công đoàn

7/2016

- Nghỉ hè.

8/2016

- Tập trung chuẩn bị năm học mới theo kế hoạch của ngành.

- Triển khai nhiệm vụ mới.

                      

              Trên đây là kế hoạch chi tiết cho hoạt động công đoàn trường Mầm non Kim Phượng  năm học 2016 - 2017.   

  XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                      T.M BCH CÔNG ĐOÀN

                BÍ THƯ                                                                 CHỦ TỊCH

            Đặng Thị Na                                                      Chung Thị Nhung


Tác giả: Chung Thị Nhung
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 4
Tháng 08 : 13
Năm 2020 : 3.994