Wednesday, 25/11/2020 - 18:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Kim Phượng

Chi bộ Trường mầm non tham gia Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Ngày 25/01/2018, Toàn thể cán bộ Đảng viên, giáo viên nhân viên trường Mầm non Kim Phượng đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

 Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 25/01/2018, Toàn thể cán bộ Đảng viên, giáo viên nhân viên trường Mầm non Kim Phượng đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đông đủ, thời gian là 01 ngày.

* Nội dung học tập, quán triệt: Học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.

         - Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

            - Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

         - Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

              - Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

          Sau buổi học mỗi cá nhân viết bài thu hoạch với nội dung tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân; đặc biệt là đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và phải gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 11 : 256
Năm 2020 : 5.254